sariyerbelediyesi
04 Ağustos 2014

İBB’den Tarabya’da sahibinden satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Sarıyer sınırları içinde bulunan ve hali hazırda üstünde konutların bulunduğu alan için satış kararı.

İBB’den Tarabya’da sahibinden satılık arsa!
sariyerbelediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Sarıyer sınırları içinde bulunan ve hali hazırda üstünde konutların bulunduğu alan için satış kararı.

Büyükşehir tarafından satışa çıkarılan Sarıyer Tarabya’daki arsa, 509 ada ve 11 parsel üzerinde yer alıyor.

Tarabya’da bulunan arsanın muhammen bedeli 1 milyon 688 bin 400 TL ve geçici teminatı 50 bin 652 TL olarak belirlendi.

Tarabya’daki arsanın satışı 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat 13:00′de açık teklif usulüyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresindeki İBB Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Resmi gazetede de yayınlanan satışın detayları sonrası satışın kime yapılacağı, üstünde bulunan konut sahiplerinin bu duruma nasıl bir tepki verecekleri merakla beklenmekte. Arsa satışı ihale usülü yapılacağı için hak sahipleri kooperatif veya dernek vasıtası ile arsayı satın alabilecekleri gibi ihaleye girecek büyük inşaat şirketlerinden biri de devreye girerek meblağı yükseltip arsanın yeni sahibi olabilir.

İşte ihale ile ilgili resmi ilan.

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 – Encümen Kayıt No : 2073
2 – Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Sarıyer
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : —
e) Ada No : 509
f) Parsel No : 11
g) Yüzölçümü : 938 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
i) Halihazır : İşgalli
j) İmar Durumu : Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Var
ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Tarabya Mah. Erciyes Sok.

3 – Muhammen Bedeli : 1.688.400.-TL

4 – Geçici Teminatı : 50.652.-TL

5 – İhale Tarihi ve Saati : 20 Ağustos 2014 – 13:00

6 – İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 – İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 – İhale Şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
Tel : 0212 455 33 30 Fax : 0212 449 51 07
9 – Şartname Bedeli : 600.-TL

10 – İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 – Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.