Son Dakika Haberler

4 gün okulda, 1 gün camide olacaklar

"Minik Yürekler Kardeşlik Bilincinin Farkında" isimli projeyle çocuklar 4 gün okulda, 1 gün camide olacak.

4 gün okulda, 1 gün camide olacaklar
Okunma : 90 views Yorum Yap

Mersin’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü’nün ilkokul çocuklarını hedef alan “Minik Yürekler Kardeşlik Bilincinin Farkında” isimli projeyle çocuklar 4 gün okulda, 1 gün camide olacak.

 

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü’nün birlikte hazırladıkları ilkokul öğrencilerinin 1 günü camide geçirmelerini öngören projeyi ve uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Sarıhan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde; Mersin’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü’nün ilkokul çocuklarına yönelik olarak birlikte hazırladıkları “Minik Yürekler Kardeşlik Bilincinin Farkında” isimli proje ile, çocukların haftalık eğitim günlerinden olan4 günü okulda, 1 günü camide geçirmelerinin öngörüldüğünü, okul ve camilerin birleştirilmesinin amaçlandığı bu projenin Yenişehir ve Toroslar ilçelerine bağlı bazı okullarda hayata geçirildiğini belirterek, bu uygulamanın Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “eğitim ve öğretim… çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre… yapılır” düzenlemesine bütünüyle aykırı olduğunu savundu.

Sarıhan, amacı “ilkokul öğrencilerinin, dinde yeri olan camileri tanımalarını sağlamak, din eğitimlerine yardımcı olmak, dinde önemli olan milli birlik ve kardeşlik duygusunu kavratmak” olarak açıklanmış olan projenin ve proje kapsamında öğrenci velilerine “çocuğumun bir gün camiye gitmesine izin veriyorum” şeklinde bir yazı gönderilmesinin iradeleri olsun olmasın, imzalarının alınmasının Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24.Maddesine ve özellikle “…kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz” hükmüne de aykırı olduğunu belirtti. Bu uygulamanın Türkiye’nin onaylamış olduğu, Türk Hukuk Mevzuatı alanında kanun hükmü niteliği kazanan ve ulusal hukuk karşında uygulama önceliği bulunan uluslararası sözleşmelerde düzenlenen düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne de bütünüyle aykırı olduğunu hatırlatan Sarıhan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi ile Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 18. Maddelerinin açıkça ihlal edilmekte olduğunu bildirdi.

“İsteyen velilerin çocuklarını özgürce ibadet yerlerine götürme ve dini eğitim veren özel kurslara gönderme olanakları bulunmakta iken, bu uygulama neden okullar aracılığıyla, Bakanlığınız eliyle ve okul zamanı içinde yapılmaktadır?” sorusunu yönelten Sarıhan, “Bu uygulamanın Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yeri var mıdır?” sorularını da yöneltti.

Sarıhan, bu uygulamanın laik, bilimsel, çoğulcu, sorgulayıcı eğitime darbe olduğunu belirterek, aşağıdaki sorulara yanıt verilmesini istedi:

“Bu proje ve kapsadığı uygulama, Anayasanın ‘Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi’ başlıklı 42. maddesinin 3. Fıkrasında; ‘eğitim ve öğretim… çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre… yapılır’ düzenlemesine uygun mudur?

Bu proje Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24.Maddesine ve özellikle ‘…kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz’ hükmüne uygunluk taşımakta mıdır?

Bu proje ve kapsadığı uygulama ‘din öğretiminin belli bir doktrini iletmemesi, programdaki bilgi ve bulguların nesnel, eleştirel ve çoğulcu biçimde yayılmasına dikkat etmesi’ gerektiğini içeren mahkeme içtihatlarına uygun mudur?

Bu proje ‘çocuğun ana babasının dinsel ve felsefi inançlarına saygısızlık sayılabilecek bir aşılama amacı güdülmesini’ yasaklayan ‘eğitimsel çoğulculuk ilkesine’ uygun mudur?

Bu projede tek bir din anlayışının /Sünni islam inancının ibadet yerinin seçilmiş olması, farklı dini inanışlara ve felsefi görüşlere ya da herhangi bir inanca mensup olmayanların haklarının ihlal edilmesine yol açan bir ayrımcılık uygulaması oluşturmamakta mıdır?

Taciz ve cihat terörünün şiddeti arasında sıkışıp kalan çocuklarımızı, kendi geleceklerini, bilimsel, akılcı ve özgürlükçü bir bilinçle kurabilecek yeteneklerle donatmak için Bakanlığınızca seçilen yol bu mudur?

Üyesi olduğunuz Hükümetin 21. Yüzyıl Eğitim ve Öğretim Vizyonun ilkeleri ve hedefleri nedir?”

Kaynak: 4 gün okulda, 1 gün camide olacaklar