Son Dakika Haberler

AKP: CHP’nin teklifi müzakere edilebilir

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP ile görüştükleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin görüşme hakkında konuştu.

AKP: CHP’nin teklifi müzakere edilebilir
Okunma : 144 views Yorum Yap

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı , CHP’nin önerilerini yetkili kurullarında tartışacaklarını ve uzlaşabilecekleri mesajını verdi.

Bostancı, “CHP bize üç ayrı öneri ile geldi. Tekliflerden bir tanesi bizim önerimize yakın bir teklif. Müzakere edilebilir” diye konuştu.

 

İşte CHP’nin Sunduğu 3 Teklif…

 

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekelerle ilgili AKP ile görüşen CHP heyetinden Grup Başkanvekili Engin Altay, “Üç teklif sunduk, hangisini arzu ederlerse açığız” dedi.

Engin Altay’ın açıklamalarından satır başları:

Bugün toplanan MYK’da konu enine boyuna görüşüldü. 2002’den beri CHP olarak dokunulmazlıklara karşı olduğumuzu ifade ettik. Bu çer
Sayın Başbakan’ın hodri meydanlı teklifine Sayın Genel Başkanımız da hodri meydanlı bir cevap vermişti.

Biz AKP’ye 3 teklif sunduk. 3 tekliften hangisini kabul ederlerse hepsine de açığız.
Birinci teklifimiz 83. maddeyi yeniden tanzim edelim. Şöyle tanzim edelim, milletvekili seçilmeye engel olan kısımlara terörü de ekleyebiliriz. Terör suçları, zimmet, rüşvet…
Benim işlediğimiz bir suç milletvekili seçilmeme engel ise milletvekili seçildiğim de aynı suça devam ediyorsam dokunulmazlığım kalksın.
Devleti bölenleri yargılayarız.

İkinci teklifimiz iç tüzük hükümlerine göre bütün dokunulmazlık tekliflerine evet diyeceğiz.

3. teklifimiz AKP’nin bütün kamuoyuna açıkladığı teklifi biraz revize ederek biz de destekleyelim. Anayasa’ya koyacağımız değişiklik ile, değişiklik öncesindeki suçlar da dokunulmazlık kapsamında değerlendirilsin.

Geçmişte 2 suç işlemiş milletvekili. Birinin fezlekesi hazıır, diğerinin ki hazır değil, bundan yırtıyor. Bu olmaz adil değil…

-CHP’NİN DOKUNULMAZLIK ÖNERİLERİ-

CHP, dokunulmazlıklar hakkında 3 öneri sundu. CHP, Anayasanın 83.maddesinde değişiklik yapılmayacaksa bütün dokunulmazlık dosyaların işleme alınmasını önerdi.

CHP’nin birinci önerisine göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83’üncü maddesinin başlığı “Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı” şeklinde değiştiriliyor.

-CHP’NİN BİRİNCİ ÖNERİSİ-

CHP’nin birini önerisi şöyle:

“Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı

Madde 83. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, aynı birleşimdeki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar. İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları saklıdır.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bir milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır. Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zamanaşımı işlemez.

Şu kadar ki, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali ile terör, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması için Meclisin kararı aranmaz. Bu hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Ancak bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali veya Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Milletvekilleri hakkındaki ceza davaları Yargıtay da görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, kamu davasının açılması, hükmün temyizi ve diğer yargılama esasları kanunla düzenlenir.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.”

-CHP’NİN İKİNCİ ÖNERİSİ-

CHP’nin ikinci önerisi Anayasanın 83.maddesinde değişiklik yapılmayacaksa mevcut Anayasa 83 ve TBMM İçtüzüğünün 131, 132,133, 134. maddeleri işletilerek bütün dokunulmazlık dosyaların işleme alınmasını öngörüyor.

-CHP’NİN 3.ÖNERİSİ-

CHP’nin 3. Önerisi ise Anayasaya geçici madde eklenmesini öngörüyor. CHP’nin geçici madde önerisi şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlenen fiiller nedeniyle yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda 7.11.1982 tarih 2709 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 100 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında bulunan Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri ve eki dosyaları on beş gün içinde, ilgili yargı mercilerine gönderilmek üzere, Başbakanlığa iade edilir.

(3) İlgili milletvekili, başbakan veya bakanın kendisine bildirim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 85 inci maddeye göre iptal isteminde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)