Son Dakika Haberler

AKP Devlet Tiyatroları’nı da bitiriyor!

Devlet Tiyatroları 5 yıl içinde özelleştirilecek.

AKP Devlet Tiyatroları’nı da bitiriyor!
Okunma : 101 views Yorum Yap

3. Milli Kültür Şurası’nın sonuç raporuna göre Devlet Tiyatroları 5 yıl içerisinde idari anlamda özelleştirilecek. Rapora göre oyunlar ‘yerli ve milli’ olacak.
Kültür politikalarına yön verecek 3. Milli Kültür Şurası’nın sonuç raporu çıktı. Rapora göre devlet, şehir ve belediye tiyatroları, özel tiyatrolara benzetilerek özelleştirilecek. Karar uzun süre rafta bekletiliyordu.

‘YERLİ VE MİLLİ OYUNLAR SERGİLENECEK’

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre ödeneklerinde 5 yıllık süre içinde her yıl yüzde 20 oranında kısıtlamaya gidilecek bu kurumlar ‘devlet teşviki ve özel iyileştirmelerle’ sivilleşecek. Bu kurumlarda çalışan çoğu sanatçı emekliliğe teşvik edilecek. Bundan böyle sahne sanatları repertuarında yerli ve yabancı eser dengesi ‘milli değerler’ gözetilerek sağlanacak. Devlet orkestralarının performansları da değerlendirilecek.

İşte o rapordan bazı başlıklar:

– Kültür Politikaları Komisyonunca, bakanlığın yeniden yapılandırılması, Milli Kültür Strateji Belgesi hazırlanması, genel bütçe içinde münhasıran kültüre ayrılan payın en az iki katına çıkarılması, tarihi eserlerin yoğunluklu bulunduğu yerlerdeki şehir planlaması ve kentlerin genel estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalarda bakanlığın söz sahibi olması önerildi.

– Ayrıca üniversitelerde sanat ve kültür yönetimi ile kültür politikası bölümlerinin açılmasını sağlamak için YÖK ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması, kültür ve sanat kurumlarının devamlılıklarının temini için vergi indirimlerinden kapsamı genişletilerek yararlandırılması ve kamu bütçesiyle yönetilen kültür ve sanat kurumlarının idari özerkliklerinin sağlanarak güçlendirilmesi teklif edildi.

– Kültür Ekonomisi Komisyonunca da kültür ve sanat ürünlerinin satın alınmasında Kamu İhale Kanunu mevzuatında gerekli kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması, bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kültür ve sanat niteliği bulunan mal ve hizmet ürünlerini özel sektörden doğrudan satın alabilmesine imkan sağlayacak ve yaratıcı endüstrilerin finansmanında kullanılabilecek kültür fonu kurulması, özel sektörün sponsorlukları ve finansörlüklerinin vergi muafiyeti ve istisnaları gibi araçlarla özendirilmesi önerildi.

– Komisyon ayrıca yetenek sahibi insanların ve girişimcilerin teşvik edilmesi, bunun için başta İstanbul’un yeni oluşturulacak bölgesinde olmak üzere yurt sathında “kuluçka” programları yürütülmesi ve “yaratıcı ekonomi parkları” kurulması, markalaşma için yol haritası hazırlanması, kültür ürünleri ekonomisini geliştirmek için kültür ürünlerinin üretimi ve ticarileştirilmesinin teşvik edilmesi ile hukuki güvenlik ortamının güçlendirilmesi teklifinde bulundu.

Sinema, Radyo ve Televizyon Komisyonu, şu tekliflerde bulundu: “Ortak kültürel hafızaya sahip ülkelerin de dahil olduğu İstanbul merkezli bir ‘sinema fonu’ ve ‘sinema enstitüsü’ oluşturularak ortak filmlerin yapılması, savaş, göç gibi toplumsal hafızada yer etmiş olayların yaşandığı otantik mekanların film çekimleri için değerlendirilmesi, Türk dizi sektörünün, evrensel insani değerlere uygun içerik açısından denetlenmesi, dizilerin kültür ve medeniyetini tanıtma, sevdirme, Türk markalarını özendirme aracı olarak kullanılması, Türk sinema arşivi, müzesi ve Yeşilçam sinema platosu kurulması, ödül alan yapımlar için seyirci bileti üzerinden destek verilmesi ve biletlerin kütüphanelere gidenlere, müze kart alanlara dağıtılması gibi uygulamalarla bu yapımların tanıtılması, dizi emekçilerinin çalışma şartlarının hafiflemesi için dizi sürelerinin dünya standartlarına indirilmesi, kültür ürünlerinin üretimi ve tüketiminden KDV ve stopajın kaldırılması.”