Son Dakika Haberler
sariyerbelediyesi

ILO: Suriyeliler iş gücünü olumsuz etkiliyor

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye ofisi Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin bir rapor hazırladı.

ILO: Suriyeliler iş gücünü olumsuz etkiliyor
Okunma : 33 views Yorum Yap

ANKARA (ANKA) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ofisi, Türkiye’deki Suriyeliler hakkında düzenlediği raporda, Suriyeli göçmenlerin istihdamının Türkiye’deki iş gücü piyasasına olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ofisi Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin bir rapor hazırladı. Rapordaki, “Kilis nüfusunun yüzde 50’sinin Şanlıurfa nüfusunun yüzde 25’inin Gaziantep nüfusunun yüzde 22,5’inin Suriyelilerden oluştuğu” ifadesi dikkat çekti.

Etkinlikte yayımlanan çalışmada, Suriyeli göçmenlerin istihdamının Türkiye’deki iş gücü piyasasına olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğu vurgulanırken, giderek daha fazla Suriyelinin geçimini sağlamak için iş aradığı ve bu nedenle kayıt dışılığın başlıca endişe kaynağı haline geldiği belirtildi. Raporun açıklandığı etkinlikte ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan bir konuşma yaptı.

KAPSAMLI POLİTİKALARA VE ÖNLEMLERE GEREK DUYULUYOR
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Suriyeli işgücünün yerel iş gücü piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve için kapsamlı politikalara ve önlemlere gerek duyulduğunu bildirirken konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Suriyelilerin istihdamı, önümüzde duran bir gerçekliktir. Suriyeliler için yasal olarak çalışma imkânının yokluğunda, tüm bu işler kayıt dışı, düşük kaliteli ve düşük ücretli işler olarak ortaya çıkmakta; yerel işgücünün ücretlerini aşağıya çekmekte ve işyerinde çalışma barışı için tehdit oluşturmaktadır.”

ILO’nun Şanlıurfa’da yaptığı çalışmada elde edilen bazı veriler şöyle:
Şanlıurfa’da çalışan Suriyelilerin yüzde 77’si erkek, yüzde 23’ü kadın. Suriyelilerin üçte biri (yüzde 33) asgari ücretin altında çalışıyor. İşverenlerin yüzde 64’ü de devlet desteği sağlanması halinde Suriyeli istihdam edebileceğini belirtiyor. Hiçbir şekilde Suriyeli çalıştırmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 32. İşverenlerin yüzde 41’i Suriyeliler için çalışma izni verilmesi gerektiğini düşünüyor. Şanlıurfalı işverenler, Suriyelilerin önündeki engelleri dil, sosyal uyum ve çalışma izni olarak sıralıyor.”

SURİYELİ ÇOCUKLARIN SUÇA KARIŞMA EĞİLİMİ DAHA AZ
Uluslararası Çalışma Örgütü raporda Ankara’da sokakta çalışan Suriyeli çocuklara ilişkin bazı bilgilere de yer verdi. Suriyeli çocukların sokaklarda çalışmasının önemli sebeplerinden biri, ebeveynlerin kayıt dışı çalışmaları ve düşük ücret almaları olarak değerlendirildi.
Dil problemi nedeniyle çocukların sosyal hayata uyum sağlamada zorluk çektikleri vurgulanırken, Suriyeli çocukların arasında suça karışma eğiliminin diğer çocuklara göre daha az olduğu bildirildi. Sadece ekonomik yardımların yetersiz kaldığı, Psiko-sosyal destek ve danışmanlık çalışmalarının daha etkin bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.
ILO Türkiye’deki Suriyeli sayısının giderek arttığını belirterek, kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin planlanmasına ve eşgüdümüne yardımcı olacak orta ve uzun dönemli programlar hazırlanmasını gerekli gördüğünü belirtti. Kilis nüfusunun yüzde 50’sinin Şanlıurfa nüfusunun yüzde 25’inin Gaziantep nüfusunun yüzde 22,5’inin Suriyelilerden oluştuğu bildirilen raporda, bu kentlerin özellikle belediye, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler açısından ilgili altyapılarının yetersiz kaldığı vurgulandı.

GERCEK GÜNDEM

sariyerbelediyesi