Son Dakika Haberler

“Sana Haddini Bildirmeye Çalışıyorum”

AKP'li Sait Yüce’nin Meclis'teki komisyonda konuşan avukat Hülya Gülbahar'a "Konumunuzu bilerek konuşun" sözlerine dair soru önergesine verilen yanıt...

“Sana Haddini Bildirmeye Çalışıyorum”
Okunma : 45 views Yorum Yap
sariyerbelediyesi

AKP’li Sait Yüce’nin Meclis’te boşanmaları araştıran komisyonda konuşan avukat Hülya Gülbahar’a “Konumunuzu bilerek konuşun” sözleri üzerine verilen soru önergesine yanıt geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in yazılı soru önergesine gelen bilgi notunda sorulara net bir yanıt yer almadı.

İlgili cevapta görüş ayrılıkları olduğu ancak herkese söz hakkı verdiği belirtildi. “Komisyonumuz aile bütünlüğünün korunması konusunda geniş bir perspektiften bakmaya ve ilgili kesimleri katılımcı bir ortamda dinlemeye özen göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Yasal dayanak nedir?

Meclis’te boşanmaları araştırmak için kurulan komisyonun (*) 18 Şubat’taki toplantısında AKP Isparta vekili Sait Yüce, sunum yapmak için davet edilen Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan (EŞİTİZ) avukat Hülya Gülbahar’a “Konumunuzu bilerek konuşun”, “Gidin dışarıda konuşun”, “Ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum” gibi ifadeler kullandı.

Dirayet Taşdemir 24 Şubat’ta konuyla ilgili verdiği soru önergesinin Meclis Başkanı’nca cevaplanmasını istedi.

Taşdemir, şu üç soruyu yöneltti:

1- Sayın Yüce, Gülbahar’ın “Kadının bu işlevlerini göz ardı ederek, kadının hayattaki tek rolünü yaradılışı gereği anne olmaya indirgeyen bir devlet politikasını tartışmamız gerekiyor” sözleri üzerine Gülbahar’ın dışarı çıkmasını istemiştir. Eleştiri niteliğindeki ifadelerin Komisyondan çıkarılma gerekçesi yapılması vs. uygulamaların önüne geçilmesini mümkün kılacak herhangi bir yasal düzenleme mevcut mudur?

2- Bir komisyon üyesinin, Komisyon başkanınca da uygun görülerek çağrılan bir uzmanı hükümet politikasına eleştiri getirdiği için Komisyondan kovma girişiminde bulunmasının yasal bir dayanağı bulunmakta mıdır?

Bulunmuyor ise Komisyon üyelerinin Başkanlığın önerisiyle oylanarak Genel Kurulca kararlaştırılması ve Komisyon çalışmalarının TBMM faaliyetleri arasında yer alması hasebiyle taşıdığınız sorumluluk doğrultusunda, Makamınız tarafından bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

3- Yaşanan olay üzerine Aile Bütünlüğünün Sağlanması konusu ile doğrudan ilgili çalışmalar yürüten kadın örgütleri ve bu örgütlere üye uzmanlar Komisyon davet taleplerini reddetmeyi değerlendirmelerine almıştır. Bundan sonra Komisyona davet edilen uzmanların bu türden muamelelerle karşı karşıya kalmaması için Komisyon özelinde bir önlem düşünülmekte midir?

“Herkese söz hakkı verildi” yanıtı

Konuyla ilgili bugün verilen bilgi notunda Komisyon’un çalışmaya başladığı tarihten itibaren kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve akademisyenlerden Türkiye’nin aile yapış, boşanma nedenler, aile içi şiddet gibi konularda yaşanan sorunlar ve kurumların çözüm önerileri konusunda bilgi aldığı belirtildi.

Komisyon üyelerinin toplantılarda dinlenmesini istedikleri kişi ve kurumlarla ilgili önerilerde bulunduğu, program dahilinde bu taleplerin de yerine getirilmeye çalışıldığı eklendi.

18 Şubat’taki söz konusu toplantıya dair ise şu ifadeler yer aldı:

*  Eşitlik İzleme Kadın Grubu Temsilcisi Hülya Gülbahar, konuşmacı olarak davet edilmişti. Hülya Gülbahar kadın politikaları ve bazı yasal düzenlemeler hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.

* Tutanaklarda ayrıntılı bir şekilde görüleceği üzere toplantı esnasında Gülbahar ile bazı üyeler arasında görüş ayrılıkları olmuş ancak, hem Gülbahar’a hem de üyelere her istediklerinde söz hakkı verilmiştir. Dolayısıyla Gülbahar’ın sözlerini tamamlaması, üyelerin de olumlu veya olumsuz görüşlerini dile getirmelerine olanak sağlanmıştır. (BK)

(*) Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu.

Kaynak: BİANET