Son Dakika Haberler

Sarıyer’e 22 Bekçi atanacak.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne de 22 bekçi alınacağı öğrenildi

Sarıyer’e 22 Bekçi atanacak.
Okunma : 167 views Yorum Yap

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ÇMB) alımı için başvurular ilçe emniyet müdürlüklerine yapılacak. Bu kapsamda Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne de 22 bekçi alınacağı öğrenildi

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan yeni uygulama kapsamında mahalle bekçileri geri dönüyor. Bununla birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere alımı yapılacak olan ÇMB adaylarının yazılı ve sözlü sınava katılacakları, bu sınavlarda başarılı olan ve sağlık koşulları elverişli olanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacakları bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak bekçilerden 22’si ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.


SARIYER’E 22 BEKÇİ VERİLDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı duyuruda başvuruların alınmaya başladığı belirtildi. Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul’da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor. Adayların, 24 Şubat tarihine kadar İstanbul’daki ilçe emniyet müdürlüklerine hafta sonları da dahil her gün mesai saatlerinde başvurabilecekleri kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Kaymakamlıkları adına yapılacak bekçi alımı için duyuruda bulundu. İstanbul genelinde gerçekleştirilecek toplam 700 bekçi alımı, emniyet müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Adayların, görevlendirilmek istedikleri bölge kaymakamlığına sınav başvurusunda bulunması gerektiğini belirten İçişleri Bakanlığı, kabul edilen ve sınavı geçenlerin aynı ilçeye kadro atamasının yapılacağını duyurdu. İşte, 700 bekçi alımı başvurusu ve detayları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bekçilik sınavına sadece lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceğini belirten İçişleri Bakanlığı, diğer başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceğini duyurdu. İşte Başvuru şartlarının tamamı;

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,

4-Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.

5-Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

6-Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

7-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1-Başvurular 16/02/2017 – 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2-Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacaktır.

3-Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilecektir.

BAŞVURU ESNASINDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,
*Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
*Askerlik durum belgesi,
*4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
*Adli sicil belgesi,
*Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.

Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ KAYMAKAMLIKLAR TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık internet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir.

1-Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

2-Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile girilecektir. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmayacaktır.

3-Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

*Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,

*Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

1-Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

2-Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

1-Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

2-Yazılı Sınav soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip olacaktır.

3-Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe oluşturulan Komisyonca belirlenir.

4-Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5-Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

6-Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.