AKP’den patronlara teşvik kıyağı
4 okunma

AKP’den patronlara teşvik kıyağı

ABONE OL
13 Temmuz 2016 10:22
AKP’den patronlara teşvik kıyağı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Başbakan’ın “Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceğiz” sözünden dolayı Turkuaz Paketi diye anılan ve patronların istediği düzenlemelerin yer aldığı teşvik yasası bugün TBMM’de görüşülecek. Paket içinde yer alan Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’na tepki gösteren TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Tasarı derhal geri çekilsin” dedi.

Başbakan’ın “Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceğiz” sözünden dolayı Turkuaz Paketi diye anılan ve patronların istediği düzenlemelerin yer aldığı teşvik yasası bugün TBMM’de görüşülecek. Paket içinde yer alan Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’na tepki gösteren TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Tasarı derhal geri çekilsin” dedi.

Patronlara ve uluslararası tekellere kimi ayrıcalıklar sağlayan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceğiz” sözünden solayı medyada “Turkuaz Paketi” diye anılan yeni teşvik düzenlemeleri paketinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği öğrenildi.

“TURKUAZ PAKET”TE NELER VAR?

Patronların önündeki engellerin kaldırılması, yabancıların “ucuz işgücü” olarak çalışmasını kolaylaştıran “Turkuaz Paket”te şu ayrıcalıklar yer alıyor:

– Patronlara özel vize verilecek: Vize sorunu yaşayan ihracatçının sıkıntıları gideriliyor. İhracatçılara iki yıl süreyle özel damgalı pasaport verilebilmesi öngörülüyor.

– Vergi cezalarına indirim: Pişmanlık müessesesi daha aktif hale getiriliyor. Hakkında henüz vergi incelemesine başlanmamış mükellefler için izaha davet müessesesi getiriliyor. Yapılan izahın yeterli görülmesi halinde vergi kaybı cezası yüzde 20 oranında kesilecek.

– Patronlara vergiden muafiyet: Yatırım fon ve ortaklıklarının para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması sağlanıyor. Banka ve finansman şirketlerinin üzerinde yük olarak kalan BSMV’nin de tüketicilere iade edilmesi halinde, hesaplanan vergiden indirilmesine olanak sağlanacak.

– BES’e vergi istisnası: Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tek primli yıllık gelir sigortalarında sigorta süresinden bağımsız olarak tanınmış olan istisna, sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olanlar için uygulanacak şekilde değiştirilecek. Zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin, defaten toplu para alınması yerine sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatırılması durumunda, yatırılan kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları gelir vergisinden istisna edilecek.

– Patronların şirket kurması kolaylaşıyor: Ticaret sicil memurluklarınca tescil işlemleri yapıldığında başvuru evraklarının vergi dairesine elektronik ortamda da gönderilmesine imkan sağlanıyor. Böylece işe başlama işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırılmış olacak. Yine şirket tasfiye süreçleri de daha hızlı yürütülecek.

 

– Patronların finansal kiralamasına harç istisnası: Finansal kiralama yöntemi ile finansman temin edilerek taşınmaz alınması durumunda, finansal kiralama süresi sonunda söz konusu taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı istisnası getirilecek.

– Patronlara emlak vergisi muafiyeti: Tacirler arasında tesis edilen ipotek işlemlerinde, hesaplanan tapu harcının yüzde 50’sinin alınmaması sağlanacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulacak.

– Yabancılara kurumlar vergisi muafiyeti: Tasarı ile bölgesel yönetim merkezlerinin tüm giderlerinin Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve bu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya karından ayrılmaması kaydıyla, kurumlar vergisinden muaf tutulması öngörüldü.

 

– Patronların ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu harcamaları gider olarak yazılacak: İşletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanıyor.

– Yurt dışından para getiren patrondan vergi alınmayacak: Maliye Bakanlığı ‘Varlık Barışı’ adı verilen düzenleme kapsamında Türk vatandaşlarının yurt dışında bulunan birikimlerini ülkeye getirmelerine imkan sağlanıyor. Vatandaşlar ve şirketler yurt dışındaki mevduatları, hisse senetleri, menkul kıymetleri, taşınmazları, alacaklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde teşvik edilecek. Birikimini taşıyandan herhangi bir şekilde vergi alınmayacak. Yurtdışındaki varlıkların getirilip sermayeye eklenmesi halinde, gider indirimi de yapılabilecek. Para başka kişi adına da getirilebilecek.

– Yabancıya “Turkuaz Kart”: Patronlar için kapsamlı düzenlemeler hazırlayan hükümet, yabancı istihdamını kolaylaştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı’yla, yabancı insan gücünün Türkiye’ye getirilmesine “Turkuaz Kart” adı altında kolaylaştırılmış yeni bir çalışma izin sistemi getiriyor.

– Süresiz çalışma izni: İlk üç yılı geçiş süreci olmak ve daha sonra süresiz nitelik kazanmak üzere talebi olumlu bulunan yabancılara aynı zamanda ikamet hakkı da sağlayan süresiz çalışma izni verilecek. “Turkuaz Kart” verilmesi uygun bulunan yabancıların eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da Türkiye’de süresiz kalma hakkı tanıyan uzun dönem ikamet izni verilmesi amaçlanıyor.

 

TMMOB’TAN ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI’NA SERT TEPKİ

 

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, geçen ay TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine alınan “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”nın, derhal ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’nın ülkeyi sömürge, yurttaşları da ucuz işgücü olarak gören bir zihniyetle hazırlandığını savunan Koramaz, “Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir” dedi.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa tasarısı hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Koramaz, şöyle konuştu:

“Tasarı, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık unvanlarının kullanılmasını düzenleyen Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile TMMOB Kanunu’na ve Anayasa’nın 135. maddesine aykırıdır. Bu yasa taslağı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

Tasarı hazırlanırken birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmedi. taslak Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği tarihten bir gün önce birliğimize iletildi. 24 saat geçmeden komisyonda jet hızıyla kabul edildi. Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren bir kanunun hazırlanma aşamasında bile birliğimizden görüş istenmemesi oldukça manidardır.”

Söz konusu tasarının, lisans eğitimine dayalı meslek alanlarının tamamını ilgilendirdiğini ifade eden Koramaz, “Bu tasarı yabancı mühendis ve mimarları bizlerden avantajlı konuma getirmektedir. Ülkemiz yurttaşı mühendis, mimarlar şehir planlamacılarının aleyhine olacak bir durum söz konusu. Bu tasarıyla birlikte yabancıların hizmet sunması veya ülkemizde çalışmasında hiçbir denetim ve kural olmayacak, beyana dayalı mantıkla yabancılara sınırsız hak ve özgürlükler verilecektir. Mühendislik, mimarlık hizmetlerinin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde, yeterli eğitim ve mesleki deneyimden yoksun yabancılar eliyle yürütülmesinin yaratabileceği faciaların ve yıkımların bedelini yine halkımız ödeyecektir” dedi.

“BU TASARI EMPERYALİZME BAĞIMLILIĞI ARTIRIR”

Bu tasarının yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgili olduğunu hatırlatan Koramaz, şunları söyledi:

“Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası hukuktaki ‘karşılıklılık ilkesi’, uluslararası sermaye güçleri lehine yok hükmünde sayılacak ve yabancı çalışanlar lehine haksız rekabet ortamı hâkim olacaktır. Ülkemizin nitelikli işgücünü koruma ve geliştirmeyi öngörmeyen, ülkemizi sömürge, yerli mühendis, mimar, şehir planlamacıları da kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci sınıf ucuz işgücü konumuna düşürecek bu uygulama ile sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin emperyalizme bağımlılığı artacaktır. Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir. Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecektir. Tasarı Meclis gündeminden çekilmelidir.”

Kaynak: AKP’den patronlara teşvik kıyağı: ‘Turkuaz Paket’ TBMM’de görüşülüyor!

Sarıyer Gözlem

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP